inforat consulting
Güvenli bir şekilde Ortak Takvim kullanın, kendi dosya merkezinizi oluşturun…
Formlarınızı ve raporlarınızı elektronik ortama dönüştürelim, sizde kar sağlayın…
Worfact
Workout Factory
Çalışma Şekli

Çalışma Şeklimiz

Stacks Image 76960


MODEL

İstenen iş modeli ve ihtiyaçlar tanımlanır ve bu modele ulaşmak için mevcut durum analizi yapılarak tıkanık noktalar belirlenir.

Stacks Image 76962


KARAR

Bir önceki adımda belirlenen iş modelinin hangi yöntem ve altyapıyla gerçekleşebileceğine karar verilir.

Stacks Image 76964


ÖZELLEŞTİRME

Karar verilen altyapı üzerinde, iş modeline uygun geliştirmeler yapılır ve test ortamı yaratılarak çalışmaları başlatılır. Daha sonra ortaya çıkan hatalar giderilir.

Stacks Image 76966


ENTEGRASYON

Final olarak, yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan uygulama gerçek ortamda entegre edilerek sonuca ulaşılır.

Stacks Image 76958